VEEL GESTELDE VRAGEN

 FAQ'S WEBDESIGN EN HOSTING

 

WEBDESIGN / VEEL GESTELDE VRAGEN

 

Hieronder staan de antwoorden op meest gestelde vragen.
Andere vragen? Of is iets niet duidelijk neem dan even contact op.Website laten maken/ontwerpen


Webdesign aanvragen


Domeinnaam aanvragen


Domeinnaam verhuizen


Webhostingpakket bestellen


Een bestaande website verhuizen en een website restylen


Webmail inloggen


Email programma instellen


Email op iPhone of iPad instellen


Email op Android instellen


Website aanpassen, (CMS: content management systeem)


Website zelf uploaden/plaatsen


Algemene voorwaarden


Algemene regels webhosting


 

 

 

Website laten ontwerpen/maken

Om een website te laten ontwerpen en opmaken en de webhosting te laten verzorgen kun je vrijblijvend contact opnemen. Na een informatief gesprek volgt een ontwerp voorzien van offerte. Daarna volgt de definitieve opmaak en uitvoering. De website wordt online geplaatst binnen stiptweb.nl zodat je online kunt bekijken hoe de site gaat worden alvorens deze onder de eigen domeinnaam online gaat en voor iedereen zichtbaar is.

 

 


 

 

Webdesign aanvragen

Neem contact op voor informatie, overleg en een offerte.

  

 

Domeinnaam aanvragen

Voor het aanvragen van een domeinnaam kun je contact opnemen.

 

 


 

 

Domeinnaam verhuizen

Voor de verhuizing van een bestaande domeinnaam dient de huidige hostingprovider (waar de domeinnaam nu is ondergebracht) vooraf op de hoogte gesteld te worden van de domeinnaamverhuizing die verstrekt een verhuis-code (token of een authorization key, EEP). Met deze code kan de verhuizing in gang worden gezet.

U dient de huidige provider op de hoogte te stellen van de aanstaande verhuizing volgens de hun gehanteerde methode met inachtnemening van de door hun gehanteerde voorwaarden. Vraag daarbij naar de verhuis-code en vermeld dat de nieuwe provider zelf contact opneemt om te voorkomen dat de domeinnaam meteen op non-actief gezet wordt.

Neem altijd eerst contact op om te overleggen om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Uiteraard kun je alleen een domeinnaam verhuizen als die je eigendom is!

 

 


 

 

Webhostingpakket bestellen

Je kunt een webhostingpakket bestellen door contact op te nemen. Je ontvangt dan een bestelformulier.

 

 


 

 

Een bestaande website verhuizen en een website restylen

Indien naast de verhuizing van de website ook gerestyld wordt is volledige ondersteuning gegarandeerd. De website wordt volledig gerealiseerd en eerst binnen stiptweb.nl online geplaatst zodat je vooraf online de nieuwe site kunt bekijken en testen alvorens de oude site geheel te vernieuwen. Uiteraard is het ook mogelijk om een nieuw op te zetten site alvast onder een nieuwe domeinnaam te lanceren. En zo langzaam over te laten gaan.
Neem altijd contact bij verhuizen.

 

 


 

 

Webmail inloggen

Met webmail online email bekijken en versturen vanaf elke computer waar ook ter wereld, met eigen persoonlijke account inloggegevens.

inloggegevens: zie de ontvangen Accountgegegevens.

gebruik maken van webmail via deze site www.stiptweb.nl

klik op webmail op de website van stiptweb.nl

een inlogscherm verschijnt


vul gebruikersnaam in

vul wachtwoord in


klik op login

webmail account verschijnt.

 

Ga naar de inlogpagina voor webmail

 

 

 


 

 

Email programma instellen

Indien je gebruik maakt van webmail blijven emails in het emailaccount staan.
Als email wordt opgehaald met een Email programma haal je emails op uit het emailaccount en bevinden zich deze op je computer i.p.v. in het emailaccount.

 

Waar staat ' domeinnaam' dien je deze te vervangen voor je eigen ' domeinnaam'.


Kies voor POP3 of IMAP

• Pop3 wordt de mail direct van de server afgehaald

• IMAP blijft de mail op de server bewaard wel regelmatig de server via webmail leeg maken/opschonen

 

Servergegevens
• Server voor Inkomende e-mail:
mail.domeinnaam.nl
- POP3 protocol poort 110

-IMAP protocol poort 143

• Server voor uitgaande e-mail (SMTP):
mail.domeinnaam.nl
- poort 2525, verificatie is vereist, met dezelfde inloggegevens als voor de inkomende mailserver

Aanmeldingsgegevens
Gebruikersnaam: het volledige e-mailadres (gebruiker@domeinnaam.nl)
Wachtwoord: het ingestelde wachtwoord

Bij het aanmelden dient geen gebruik te worden gemaakt van encryptie (SSL , TLS)

 

Controleer de instellingen nadat het account is aangemaakt
Uit: Gebruik SSL
Aan: Sta onveilige identiteitscontrole toe

Uit: Detecteer en update accountinstellingen automatisch

Poort nummer IMAP: 143
Poortnummer POP3: 110

 

 


 

 

Email op iPhone of iPad instellen

Om een e-mail account te configureren op je iPhone of iPad kan je de volgende stappen doorlopen.

Het instellen gaat in 2 etappes

1ste etappe

Ga naar: Instellingen
Daarna: E-mail, contacten, Agenda's
Vervolgens: Nieuw account
Kies voor 'anders'

Vul gegevens in:
naam: naam
e-mail: email@eigen-domein.nl
wachtwoord: het wachtwoord
beschrijving: optioneel
Ga naar volgende
Bij keuze tussen POP en IMAP, kies dan voor IMAP.

Vul de ontbrekende gegevens in voor inkomende en uitgaande post
Hostnaam: mail.eigen-domein.nl (inkomende en uitgaande post)
Gebruikersnaam: volledige e-mailadres (inkomende en uitgaande post)
Wachtwoord: het wachtwoord (inkomende en uitgaande post)
Druk op volgende

Het is mogelijk dat je een melding krijgt dat de server identiteit niet gecontroleerd is. druk toch op "ga door" / "volgende"
De ingevulde gegevens worden gecontroleerd
Druk op bewaar
Sommige IOS versies vragen op dat moment ook al wat u wilt beheren van je telefoon.
Laat e-mail hier in ieder geval aan staan (groen)

Na het voltooien van deze stappen, kan je de poort nummer van de uitgaande e-mail server wijzigen:

Druk wederom op 'Instellingen'
Daarna wederom op 'E-mail, contacten, Agenda's
Onder het kopje Accounts druk je op jou zojuist aangemaakte e-mail account
Vervolgens druk je opde SMTP server (server uitgaande post)
Daarna druk onder het kopje hoofdserver op 'mail.jeigen-domein.nl'
Vervolgens pas de
volgende gegevens aan:
Gebruik SSL: 'vink je uit'
Identiteitscontrole: 'Wachtwoord'
Serverpoort: 2525
Daarna druk je op 'Geavanceerd' in de overzicht pas je volgende gegevens aan:
Gebruik SSL: 'vink je uit'
Identiteitscontrole: 'Wachtwoord'
Voorvoegel IMAP-Pad: 'hier hoeft niets ingevuld te worden'
Serverpoort: Voor IMAP poort nummer 143 en voor POP3 poort nummer: 110
Daarna druk je link boven op 'Account'
Als dit is ingevuld druk je op: 'Gereed'

 

 


 

 

Email op Android instellen

Open de e-mail applicatie
Vul e-mailadres en wachtwoord in
Handmatig instellen

Kies het type account:
POP3 of IMAP

Vul gegevens in:
gebruikersnaam: volledige e-mailadres
mailserver: mail.jouw-eigen-domein.nl

IMAP poort 143
POP3 poort 110

Uitgaande mailinstellingen:
smtp-server: mail.eigen-domein.nl
poort 2525
inloggen verplicht - aanvinken

Persoonlijke instellingen
Geef het account een naam

Gereed

 

 


 

 

Website aanpassen (CMS: content management systeem)

 

Website beheer door Stipt
Volledige onderhoud en aanpassingen door Stipt laten verzorgen.
Eenvoudig aanpassingen of wijzigingen doorgeven en alles wordt naar wens aangepast. Stipt heeft altijd toegang tot de website en het beheer daarvan.


CMS online

Een eenvoudig CMS systeem kan extra worden toegevoegd om online teksten en afbeeldingen eenvoudig zelf aan te passen.

 

Zelf de site beheren en/of aanpassen
Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een website aan te passen, te veranderen en actueel te houden. Volledig toegang tot alle pagina's en bestanden. De toegang om aanpassingen en veranderingen door te voeren kan via een html editor met of een apart ftp programma.
Er zijn diverse software programma's gratis of betaald. Enige kennis is vereist of bereid zijn dit te leren.

Onderhoud en toegang in eigen beheer: Gebruik op eigen risico!
Mocht er onverhoopt iets mis gaan kan het altijd hersteld worden, hier kunnen wel kosten aan verbonden zijn.

 

 


 

 

Website zelf uploaden/plaatsen

Website uploaden gaat via FTP.

 

 


 

 

Algemene voorwaarden

Te allen tijde en voor alle opdrachten, offertes en overeenkomsten gelden de Algemene Voorwaarden, die op deze site zijn te downloaden.

 

 


 

 

Algemene Regels webhosting

 • Op alle transacties, overeenkomsten, contracten, diensten en offertes en bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. U wordt geacht van de Algemene Voorwaarden op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te zijn.
 • Facturering en betalingen per jaar vooruit.
 • Niet toegestaan voor website en email is:
  - illegaal materiaal op de servers te plaatsen
  - verspreiden van illegaal beeld-, audio-, video-materiaal
  - illegale software
  - erotische of aanstootgevende inhoud
  - spam te versturen
  - informatie te verspreiden die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
  - informatie te verspreiden die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden
  - informatie te verspreiden die in strijd is met (inter-)nationale wet- en regelgeving
  - informatie op servers te plaatsen die schade kunnen toebrengen.
 • Contractant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de website en email geassocieerd met domeinnaam.
 • Hostingcontract voor minimaal 12 maanden.
  Na 12 maanden wordt stilzwijgend per maand verlengd.
 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
  Bij het niet verhuizen van de domeinnaam worden eventuele domeinregistratiekosten of enige andere kosten wel doorberekend.
 • Stipt heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van reden en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 • Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding van Stipt in welke vorm dan ook.
 • Stipt behoudt het recht materiaal, bestanden, informatie te verwijderen van servers.
 • Stipt heeft het recht deze Regels en de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Bovenstaande zijn de Algemene regels de Algemene voorwaarden zijn op deze website te downloaden.

 

 

 

 

Compleet webdesign

Website ontwerp en opmaak maar ook teksten schrijven, illustraties maken, foto's maken of bewerken, seo en responsive design, alles creatief en professioneel.

 

 

Normale prijzen

Een prijsoverzicht van alle indicatieprijzen.

PRIJZEN

 

 

 

 

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op of vraag offerte aan.